Короткий огляд посібника ЗНО-2022. Англійська мова. Комплексна підготовка
Видавництво «Генеза» випустило навчальний посібник «Англійська мова: комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання».

Автори посібника: Куриш С. М., Заяц В. П., Шевчук А. М., Федик Ю. А., Білоголовко М. В. Усі автори – це люди, які працюють у школах і мають досвід у підготовці дітей до ЗНО близько 10 років.

Видавництво єдине в Україні розробило інтерактивні тести, які є невід'ємним елементом посібника та які можна скачати на сайті «Генези» безкоштовно.

Окрім друкованої частини містить QR-коди, за допомогою яких можна перейти до інтерактивних тестів у форматі ЗНО, а також до аудіоматеріалів та інших електронних додатків.

У кінці посібника є ключі, за допомогою яких можна перевірити результат.

Тест ЗНО у 2022 році розрахований на два рівні володіння мовою: В1 (Intermediate) і В2 (Upper Intermediate). Випускники закладів загальної середньої освіти (звичайних шкіл) виконуватимуть завдання на рівні В1, а шкіл з поглибленим вивченням англійської – В2.
Тест складається з таких частин
Розуміння мовии на слух
Розуміння мови на слух – це одне з найскладніших завдань, тому що бувають відмінні акценти, різний темп мовлення. Традиційно в першому завданні учням потрібно обрати малюнок, який передає те, про що говорив спікер. Особливу увагу варто приділити значенню самого речення, а не окремого слова.

Розділ «Розуміння мови на слух» складається з трьох частин. Загалом це 16 запитань на перевірку різних аудіальних навичок.

У посібнику вміщено тести для аудіювання: від простіших, розрахованих на рівень В1, до складніших (В2). Слід зауважити, що вчителі повинні допомогти дітям розвивати різні типи слухання:

  • Listening for gist (слухання суті) – формування загального уявлення, про що йдеться в тексті (діалозі): хто говорить, кому, для чого, як він формулює свій погляд тощо. До кожного завдання з аудіювання чи читання в тренувальних текстах посібника запропоновано підказки, які допомагають визначитися з правильною відповіддю.
  • Listening for specific information (слухання конкретної інформації) – уміння виділяти головне й ігнорувати другорядне. На сайті «Генези» розміщено mp3 кожного тексту, а отже є можливість тренувати розуміння інформації на слух.
  • Inferential listening (слухання з висновками) – це такий тип аудіювання, коли дитина слухає текст і робить власні висновки.

Необхідно пам'ятати, що на ЗНО для аудіювання відводиться 30 хв. Кожен текст (діалог) може тривати від 10 с до 3 хв. Кожен аудіозапис відтворюється двічі, під час прослуховування дозволено робити нотатки. Запитання – різнопланові, і діти повинні працювати в зошиті.
Читання
Що ж до розділу «Читання», то він складається із чотирьох частин, які загалом містять 22 завдання різних форм:

  • matching (на відповідність);
  • multiple choice questions (на вибір з низки варіантів);
  • gap-filling (на заповнення прогалин).
Використання мови
Завдання розділу «Використання мови» в посібнику побудовано у форматі тесту: текст з прогалинами, у які слід уставити слова (словосполучення), обираючи правильний варіант з розташованої нижче таблиці. Під таблицею подано адаптивні пояснення.

Над розділом «Використання мови» треба навчитися працювати швидко та без помилок. Спочатку слід прочитати текст, зрозуміти його загальний зміст і не зосереджуватися на прогалинах. Лише потім доречно співвідносити пропущене слово (словосполучення) з тим, що стоїть перед чи після нього. У кінці треба прочитати створене речення та перевірити зміст. Учитель має пояснити, що пропущеними словами можуть бути різні частини мови.

У цьому розділі учні повинні виконувати тести вже без допомоги викладача. Ліміт у часі виробляє чіткий механізм роботи. Кожна помилка вказує на те, над чим ще треба працювати. Старшокласники вже дорослі люди й мають багато працювати самостійно. Коли вони слухають, то запам'ятовують 10 % інформації, коли обговорюють вивчене – 40 %, а коли самі знайшли й обговорили – 50 %.
Письмо
Розділ «Письмо» містить не лише матеріали для розвитку цієї навички, але й підказки, як працювати. Максимальний бал за письмо – 14.

У розділі подано інформацію про структуру та поради щодо написання різних видів листів та творів-роздумів (есе), ключові фрази, які варто використовувати в цих роботах, а також основні відомості про постановку розділових знаків.

Серед найцінніших авторських ідей у блоці Writing (Письмо) – check lists у вигляді таблиці, у якій зазначено необхідні кроки, яких треба дотримуватися. Тут дуже зручно робити відмітки про виконання тих чи тих умов завдання. Це допомагає нічого не забути й не пропустити, що надзвичайно важливо, адже оцінка залежить від чітко визначених критеріїв: змістового наповнення (три комунікативні умови – по 2 бали), структура та зв'язність тексту (по 2 бали за логіку викладення та відповідність формату), використання лексики (2 бали), використання граматики (2 бали).
Загальна кількість завдань у роботі – 59. Учні, які вивчали предмет на рівні стандарту, виконуватимуть завдання №1–16, №17–32, №39–43, №49–53, №59 та, правильно впоравшись з ними, отримають 56 тестових балів. Учасники ЗНО, які вивчали предмет на профільному рівні, повинні виконати всі завдання тесту й мають шанс набрати 72 тестові бали, а також можуть використати свій результат як перепустку до навчання у вищому навчальному закладі.